Nghiên cứu khoa học về HClO – Nước rửa nông sản

Aflatoxin, một nhóm độc tố nấm mốc cực độc do Aspergillus flavus, A. parasiticus và A. nomius tạo ra. Aflatoxin có thể xuất hiện dưới dạng chất gây ô nhiễm tự nhiên của một số mặt hàng nông nghiệp, đặc biệt là ngô. Những chất độc này đã được chứng minh là gây độc cho gan, gây ung thư, đột biến và gây ra các bệnh nghiêm trọng cho người và động vật. 

1. Nghiên cứu của nhóm tác giả: Samantha Jardon-Xicotencatl, Roberto Díaz-Torres, Alicia Marroquín-Cardona, Tania Villarreal-Barajas, vàAbraham Méndez-Albores:

Sau khi ngô nhiễm aflatoxin chứa 360 ng/g được ngâm trong HClO (60 ppm, pH 7,01) trong 15 phút ở nhiệt độ phòng, hàm lượng aflatoxin không giảm như được xác nhận bởi cột ái lực miễn dịch và các phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng. Cường độ huỳnh quang aflatoxin của các mẫu được giải độc tương tự như các mẫu không được xử lý. Tuy nhiên, tác dụng gây độc tế bào và độc tính gen liên quan đến aflatoxin đã giảm rõ rệt khi điều trị. Theo những kết quả này, HClO có thể được sử dụng một cách hiệu quả để giải độc aflatoxin

2. Trong nghiên cứu khác của Qian Zhang, Ke Xiong, Eizo Tatsumi, Li-te Li, Hai-jie Liu

Hiệu quả của HOCl trong việc khử aflatoxin B1 (AFB1) từ đậu phộng bị nhiễm tự nhiên đã được nghiên cứu. Sau khi ngâm lạc bị nhiễm với dung dịch HOCl ~70ppm (tỷ lệ lỏng: rắn là 5:1 (v/m)) trong 15 phút ở nhiệt độ phòng, hàm lượng AFB1 trong lạc giảm từ 34,80 μg/kg khoảng 5 μg/kg. Tức là, khoảng 85% AFB1 đã được khử nhiễm. Nhiệt độ môi trường và thời gian ngâm có thể ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ loại bỏ AFB1 trong đậu phộng bị ô nhiễm. Việc loại bỏ AFB1 tương đối cao khi nhiệt độ môi trường là 25°C hoặc 45°C. Và đậu phộng bị ô nhiễm được ngâm trong HOCl trong 15 phút có thể khử nhiễm AFB1 một cách hiệu quả. Ngoài ra, dinh dưỡng của đậu phộng không thay đổi đáng kể sau khi xử lý bao gồm cả màu sắc ngoại quan.  (Chi tiết)

Qua đó cho thấy, nồng độ HClO cao yếu tố chính trong việc loại bỏ AFB1. Clo hữu hiệu ở dạng HClO có lẽ hiệu quả hơn ở dạng ClO− khi loại bỏ AFB1.

Ngiên cứu năm 2011 của Jianxiong HaoWuyundalaiHaijie LiuTianpeng ChenYanxin ZhouYi-Cheng SuLite Li 

Sự phân hủy của 3 loại thuốc trừ sâu (acephate, omethoate và dimethyl dichloroviny phosphate [DDVP]) bằng nước điện phân đã được nghiên cứu. Những loại thuốc trừ sâu này thường được sử dụng làm thuốc trừ sâu phổ rộng trong quá trình kiểm soát bệnh độc hại và thường tồn dư cao trong rau.

Nghiên cứu cho thấy rằng nước oxy hóa (EO) điện phân (pH 2,3, nồng độ clo sẵn có: 70 ppm, thế oxy hóa-khử [ORP]: 1170 mV) có thể làm giảm dư lượng thuốc trừ sâu một cách hiệu quả. Lượng thuốc trừ sâu trên rau bina tươi sau 30 phút ngâm trong nước điện phân đã giảm 74% acephate, omethoate 62%, DDVP 59% tương ứng.

Hiệu quả của việc sử dụng nước EO được cho là tốt hơn so với việc sử dụng nước máy hoặc chất tẩy rửa (cả hai đều chỉ giảm hơn 25%).

Hơn nữa, chúng tôi thấy rằng mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vẫn giảm khi thời gian ngâm rau kéo dài. Việc dùng nước EO để rửa rau không ảnh hưởng đến hàm lượng Vitamin C, điều này suy ra rằng việc dùng nước EO để rửa rau sẽ không làm mất chất dinh dưỡng.

Trong nỗ lực tìm kiếm một phương pháp tốt hơn để giảm dư lượng thuốc trừ sâu. Hiệu quả của phương pháp xử lý điện xử lý nước oxy hóa phân (nước EO)  trong việc loại bỏ 3 loại thuốc trừ sâu (acephate, omethoate và DDVP) được kiểm chứng