axit hypoclorơ

Axit hypoclorơ (HClO) có tính axit nhẹ được coi là tác nhân khử trùng không dùng nhiệt mới.HClO đã được công nhận là phụ gia thực phẩm hợp pháp ở Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.  Nó có hoạt tính diệt khuẩn mạnh, chống lại Salmonella typhimurium. Listeria monocytogenes. Escherichia coli O157: H7. Staphylococcus aureus. Vibrio parahaemolyticus, v.v..)