Liên Hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINATEK GROUP

Địa chỉ: Số 28, đường số 20, Khu đô thị Himlam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Phone: (+84) 28 62 65 46 83
Email: info@vinatek-group.vn
Fax: (+84) 28 62 65 46 93
Website: www.vinatek-group.vn