Máy tiệt trùng UV-C công nghiệp

Tiệt trùng thực phẩm là quá trình giúp loại bỏ, giảm thiếu, hoặc vô hiệu hóa dạng sống của vi sinh vật như vi nấm, vi khuẩn, vi rút, bào tử đơn bào hoặc đa bào có nhân…

Tiệt trùng thực phẩm có thể thực hiện bằng nhiều phương pháp như: Nhiệt, hóa chất, chiếu xạ, áp suất cao và lọc. Tiệt trùng khác với thanh trùng. Sau khi tiệt trùng, vật thể được gọi là vật vô trùng.