EPA

HYPOCHLOROUS ACID (HOCL)

Code of Federal Regulations: Title 40 – Protection of Environment
EPA Source: Click Here
Hypochlorous Acid: Click Here

Bề mặt tiếp xúc với thực phẩm

Axit hypochlorous có thể được áp dụng cho các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm ở những nơi ăn uống công cộng, thiết bị chế biến sữa, thiết bị và dụng cụ chế biến thực phẩm. Khi sẵn sàng sử dụng, nồng độ cuối cùng của tất cả các hóa chất axit hypochlorous trong dung dịch không được vượt quá 200 ppm được xác định bằng tổng lượng clo hiện có.

Nước uống

Trong nước uống, axit hypochlorous không được vượt quá 4 mg/L (4 ppm). Xem EPA National Primary Drinking Water Regulation: Click Here