Ứng dụng của HClO trong nông nghiệp

Nghiên cứu về ứng dụng của HOCl trên các tạp chí khoa học lớn

HOCl được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp từ những năm 90 tại các nước châu âu, Nhật Bản. Các công trình nghiên cứu về HClO đã được đăng trên rất nhiều tạp chí uy tín lớn trên thế giới như ScienceDirect được biết như một kho tài liệu nghiên cứu khoa học lớn nhất hiện nay hoặc Journal of Food Science…

Vinatek mến gửi tới quý bạn đọc, các anh/ chị trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy cùng các kỹ sư nông nghiệp, các quý công ty lĩnh vực nông nghiệp kho tài liệu quý báu này. Đồng thời, đây cũng là kho kiến thức qua quá trình thử nghiệm thực tiễnnghiên cứu tại phòng thí nghiệm của Vinatek cùng quý doanh nghiệp khách hàng. Một số nghiên cứu, do đó, được bảo mật thông tin. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức mình trên những điều kiện cụ thể nhất của doanh nghiệp bạn. 

Lưu ý: Một số toàn văn cần phải trả phí cho tạp chí để được đọc (ví dụ như toàn văn trên Science Direct). Vui lòng liên hệ Vinatek hỗ trợ để đọc được các nghiên cứu này:

Hotline: 0985554054

Email: info@vinatek-group.vn