Thẻ oxy

Ozone và khả năng diệt khuẩn

Ozone là gì? Ozone là đợn chất cấu tạo từ ba nguyên tử oxy có tính oxi hóa mạnh. Ozone có khả năng phản ứng mãnh liệt với nhiều chất. Do đó Ozone có khả năng diệt khuẩn mạnh. Hiệu…