Thẻ diệt khuẩn

Axit hipoclorơ là chất gì?

Axit hipoclorơ là chất gì? Axit Hipoclorơ ( công thức hóa học là HOCl hay HClO). Có danh pháp quốc tế là hypochlorous acid. Đây là một axit yếu tạo thành khi hòa tan khí clo vào trong nước. Clo phân…

Ozone và khả năng diệt khuẩn

Ozone là gì? Ozone là đợn chất cấu tạo từ ba nguyên tử oxy có tính oxi hóa mạnh. Ozone có khả năng phản ứng mãnh liệt với nhiều chất. Do đó Ozone có khả năng diệt khuẩn mạnh. Hiệu…

Axit hipoclorơ là chất gì?

Axit hipoclorơ là chất gì? Axit Hipoclorơ ( công thức hóa học là HOCl hay HClO). Có danh pháp quốc tế là hypochlorous acid. Đây là một axit yếu tạo thành khi hòa tan khí clo vào trong nước. Clo phân…